Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Tandprothesen

Een tandprothese is duur en wordt niet altijd terugbetaald door de ziekteverzekering.

Daarom geeft CM een tegemoetkoming bij de plaatsing van een vaste prothese (kronen, bruggen, implantaten) of een uitneembare prothese.

CM-voordeel

Je ontvangt een terugbetaling van 20 procent van de kosten:

  • met een maximum van 360 euro per twee kalenderjaren als je jonger bent dan 19 jaar;
  • met een maximum van 180 euro per twee kalenderjaren als je 19 jaar of ouder bent.

Voorwaarden

  • Je bent lid van CM.
  • De prothese werd na 1 januari 2014 geplaatst. Voor leden van CM Limburg is dat na 1 januari 2016.
  • De prothese werd afgeleverd door een door het Riziv erkende tandarts.
  • Je krijgt geen terugbetaling van de ziekteverzekering. Er loopt ook geen aanvraag tot terugbetaling via de Technische Tandheelkundige Raad.
  • De terugbetaling geldt voor de plaatsing van nieuwe prothesen en sinds 1 januari 2016 voor bijplaatsingen op bestaande uitneembare prothesen. De tegemoetkoming geldt niet voor bijvoorbeeld herstellingen of rebaseringen.

Wat te doen?

Bezorg het door je tandarts ingevulde formulier 'Aanvraag terugbetaling tandzorg' aan je ziekenfonds. De tegemoetkoming wordt zo snel mogelijk op je rekening overgeschreven.

Goed om te weten

Met het CM-MediKo Plan kun je je bijkomend verzekeren tegen medische kosten. Ook voor tandprothesen is er een extra tegemoetkoming.