Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Psychotherapie

CM-voordeel

 • Voor jongeren
  • Per zitting wordt 50 procent van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 30 euro. Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting 75 procent van het honorarium terugbetaald, met een maximum van 45 euro. 
  • Er zijn maximaal twaalf tegemoetkomingen per lid.
 • Voor volwassenen (vanaf 2018)*
  • Terugbetaling tot 10 euro per sessie (max. 50 procent van het betaalde honorarium). Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting tot 15 euro per sessie (max. 75 procent van het honorarium). 
  • Er zijn maximaal twaalf tegemoetkomingen per lid.
  *Onder voorbehoud van goedkeuring door de Controledienst voor de ziekenfondsen
Online sessies via een beveiligd communicatiekanaal komen in aanmerking voor de tegemoetkoming indien ze deel uitmaken van een therapie en afgewisseld worden met individuele zittingen.

Voorwaarden

 • Lid zijn van CM (kind of jongere).
 • Kind of jongere geeft recht op kinderbijslag op de dag van de eerste sessie.
 • De therapeut sloot een overeenkomst af met CM. Je vindt deze therapeuten in deze lijst.
 • De therapie gebeurt na verwijzing door een arts, een centrum voor geestelijke gezondheidszorg, een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), een dienst Maatschappelijk Werk, een sociale dienst studentenvoorzieningen of een centrum algemeen welzijnswerk (CAW).
 • Het gaat om de behandeling of begeleiding van psychische stoornissen en psychiatrische aandoeningen.

Wat te doen?

De tegemoetkoming wordt op je rekening overgeschreven.