Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Wat te doen als je verhuist?

Nadat je je adreswijziging hebt doorgegeven aan de dienst bevolking van je stad of gemeente en de wijkagent je verblijfplaats heeft vastgesteld, ontvangt je ziekenfonds automatisch je nieuwe adres via de kruispuntbank. 

In principe moet je je adreswijziging dus niet melden aan je ziekenfonds. 

Stuur je nieuwe adres echter wel door indien je arbeidsongeschikt bent of als je het nuttig acht dat het ziekenfonds meteen je nieuw adres kent.

Goed om te weten

Een verhuis naar het buitenland kan een invloed hebben op je aansluiting bij een CM-verzekering. Voor meer informatie neem je het best contact op met je regionaal CM-ziekenfonds.