Wat te doen bij ziekte of ongeval?

Ziekte ongeval
Meld je ziekenfonds elk ongeval met verwondingen. Werknemers, werklozen en zelfstandigen die wegens ziekte of ongeval niet in staat zijn om te werken, kunnen van het ziekenfonds een uitkering ontvangen. Hiervoor moeten ze tijdig een aangifte van arbeidsongeschiktheid indienen.

Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

In de kijker

Terugbetaling ziektekosten

Berekening van de uitkering

Je uitkering bij arbeidsongeschiktheid verschilt naargelang je werknemer, werkloos of zelfstandige bent.

Lees meer
Zorgverleners opzoeken

Zorgverleners

Zoek je een zorgverlener in je buurt? En wil je weten of die al dan niet de tariefafspraken volgt? Onze module helpt je op weg.

Lees meer