Moederschapsrust voor werknemers en werklozen

De moederschaprust bedraagt vijftien weken, die theoretisch worden opgesplitst in zes weken prenatale rust (voorbevallingsrust) en negen weken postnatale rust (nabevallingsrust).

Duur

Prenatale rust

Je bepaalt zelf wanneer de moederschapsrust aanvangt. Van de zes weken prenatale rust moet je evenwel minstens één week opnemen vóór de vermoedelijke bevallingsdatum. De overige vijf weken mag je omzetten in postnatale rust. Dit kan evenwel niet voor alle dagen prenatale rust. Wel overdraagbaar zijn onder meer de dagen waarop je werkt of stempelt en de wettelijke vakantiedagen. Niet overdraagbaar zijn de ziektedagen. 

Postnatale rust

De postnatale rust begint steeds vanaf de bevallingsdatum en moet negen weken tellen. Ze kan worden verlengd met het overdraagbare gedeelte van de prenatale rust. 

Postnatale verlofdagen

Als de moederschapsrust na negen weken postnatale rust (elf weken bij een meerling) nog kan worden verlengd met minimaal twee weken, kun je twee weken omzetten in postnatale verlofdagen. Die dagen kun je opnemen tijdens de eerste acht weken na de werkhervatting, om zo de overgang geleidelijker te laten verlopen.

Top

Specifieke situaties

Vroegtijdige bevalling

Kan je - omwille van een vroegtijdige bevalling - de verplichte week prenatale rust niet of onvolledig opnemen, ben je de niet opgenomen dagen kwijt. In dit geval bedraagt de moederschaprust minder dan vijftien weken.

Laattijdige bevalling

Vindt de geboorte later dan voorzien plaats en zijn de zes weken prenatale rust al opgenomen, wordt de duur van de voorbevallingsrust verlengd tot de dag van de bevalling. Omdat men verplicht is negen weken postnatale rust te nemen, duurt de moederschaprust in zulke situaties langer dan vijftien weken.

Meerling

Bij de geboorte van een meerling krijg je vier bijkomende weken rust en heb je recht op negentien weken moederschapsrust. 

Hospitalisatie baby

Wordt een pasgeborene vanaf de geboortedag langer dan zeven dagen gehospitaliseerd, verlengt de moederschapsrust met het aantal opnamedagen dat de eerste zeven overschrijdt. Blijft een baby bijvoorbeeld vanaf zijn geboorte 21 dagen in het ziekenhuis, dan wordt de rust met 14 dagen verlengd. De moederschapsrust kan zo met maximaal 24 weken worden verlengd. 

Arbeidsongeschiktheid tijdens de prenatale rust

Indien je gedurende de volledige periode van prenatale rust arbeidsongeschikt bent wegens ziekte of ongeval, kan je één extra week postnatale rust krijgen. Hiertoe moet je je werkgever hiervan op de hoogte brengen en een aanvraagformulier (met gele klever) indienen bij de adviserend geneesheer van je ziekenfonds.

Top

Aanvraag en procedure

Bij aanvang van de moederschapsrust

Je bezorgt de adviserend geneesheer van je ziekenfonds een doktersattest. Hierop moet vermeld staan vanaf wanneer alle activiteiten worden stopgezet en wanneer de bevalling vermoedelijk zal plaatsvinden. 

Je ontvangt van het ziekenfonds een inlichtingenblad en een bewijs van werkhervatting. Het inlichtingenblad moet je zo snel mogelijk invullen en terugbezorgen aan je ziekenfonds. Je werkgever krijgt de vraag naar de loongegevens rechtstreeks van het ziekenfonds. En - indien van toepassing - levert ook de werkloosheidsdienst de gegevens rechtstreeks aan. 

Na de geboorte

Je bezorgt het ziekenfonds een uittreksel van de geboorteakte of een medisch getuigschrift dat de geboorte bevestigt.

Na afloop van de moederschapsrust

Uiterlijk acht dagen na het einde van de moederschapsrust stuur je het bewijs van werkhervatting ingevuld terug naar het ziekenfonds.

Top

Uitkering

Werknemers
 • Eerste dertig dagen
  82 % van het brutoloon (geen maximumbedrag van toepassing).
 • Vanaf de 31ste dag
  75 % van het begrensd brutoloon.

De uitkering wordt tweemaal per maand overgeschreven.

Werklozen
 • Eerste dertig dagen
  60 % van het brutoloon waarop de werkloosheidsuitkering is berekend (referteloon), evenwel beperkt tot het bedrag van de werkloosheidsuitkering + supplement van 19,50 % van het referteloon.
 • Vanaf de 31ste dag
  60 % van het referteloon, evenwel beperkt tot het bedrag van de werkloosheidsuitkering + supplement van 15 % van het referteloon.

De uitkering wordt tweemaal per maand overgeschreven.

Top
Baby's tas Lees meer

Gepakt en gezakt

Een baby heeft heel wat zorg nodig. Zoek je nog een trendy tas voor al die verzorgingsproducten? Dreambaby geeft nu 15 % korting op verzorgingstassen.

Contacteer ons

Een vraag over Skoebidoe? Zin om CM-lid te worden? Laat hier je gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Lees meer